Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Do Pobrania -  Dla mieszkańca - Miasto i Gmina Torzym.

 

Pobierz PDF

Do Pobrania

 

Pomoc społeczna

Wnisoek o przyznanie Karty Dużej Rodziny    

                       

Wniosek o wydanie Lubuskiej Karty Dużej Rodziny                                            - word-ikona.jpg
WNIOSEK 500+    - word-ikona.jpg  

Zał. nr 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

    

Zał. nr 2 ZAŚWIADCZENIE/OŚWIADCZENIE *) O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY       

  

Zał. nr 3 ZAŚWIADCZENIE/OŚWIADCZENIE *) O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY WYŻSZEJ

  

Zał. nr 4 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM  OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R.  POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) 

  

 Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

    

Zał. nr 6 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY 

     

Zał. nr 7 OŚWIADCZENIE O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU       PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO

  

Zał. nr 8 OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ   OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

  

Zał. nr 9 OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

  

Zał. nr 10 OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

  

Zał. nr 11 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 

  

Zał. nr 12 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

  

Zał. nr 13 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO  ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

  

Zał. nr 14 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

  

Zał. nr 15 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO DODATKU Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA DLA OSÓB, KTÓRE OTRZYMYWAŁY DO DNIA 1 MAJA 2004 R. USTALONE NA SIEBIE ŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 1974 R. O FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM (DZ. U. Z 1991 R. NR 45, POZ. 200, Z PÓŹN. ZM.)

  

Zał. nr 16 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

  
Zał. nr 17 KWESTIONARIUSZ WYWIADU  
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLENEGO          - word-ikona.jpg   

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM

KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Zał. CEIDG-PN nr... Udzielone pełnomocnictwa                         
Zał. CEIDG-POPR nr... Poprawka  
Zał. CEIDG-RB nr …. Informacja o rachunkach bankowych  
Zał. CEIDG-RD nr …. Wykonywana działalność gospodarcza  
Zał. CEIDG-SC nr …. Udział w spółkach cywilnych  
Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 w przypadkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w różnych formach  
Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1  
CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
Zał.CEIDG-MW nr …. Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej  

ROLNICTWO

Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju - xls.jpg
ZGŁOSZENIE SIEDZIBY STADA  

 PODATKI

Zał. nr 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
Zał.nr 2 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 
Zał. nr 3 Dane o nieruchomościach ZN-1  
Zał. nr 4 Deklaracja na podatek rolny DR-1 
Zał. nr 5 Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
Zał. nr 6 Dane o nieruchomosciach rolnych ZR-1
Zał. nr 7 Deklaracja na podatek leśny -DL-1
Zał. nr 8 Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
Zał. nr 9 Dane o nieruchomosciach leśnych ZL-1  
Zał. nr 10 Informacja o współwłaścicielach  lub współposiadaczach FP-1

 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy- word-ikona.jpg 
Wniosek o wydanie dezycji o środowiskowych uwarunkowaniach- word-ikona.jpg 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu- word-ikona.jpg 
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością- word-ikona.jpg 
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- word-ikona.jpg 

 URZĄD STANU CYWILNEGO

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska- word-ikona.jpg

Wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego (polskich ksiąg USC)

aktu małżeństwa sporządzonego za granicą

- word-ikona.jpg

Wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego (polskich ksiąg USC) 

aktu urodzenia sporządzonego za granicą

- word-ikona.jpg

Wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego (polskich ksiąg USC)

aktu zgonu sporządzonego za granicą

- word-ikona.jpg
Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego- word-ikona.jpg

Wniosek o wydanie odpisu skórconego, zupełnego, wielojęzycznego

aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

- word-ikona.jpg
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

 EWIDENCJA LUDNOŚCI,DOWODY OSOBISTE

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego                                                                                                 
Pełnomocnictwo do zameldowania lub wymeldowania 
- word-ikona.jpg
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkanców, rej... 

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru

dowodów osobistych   

 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego - drukować obustronnie 
Wniosek o wydanie poswiadczenia zameldowania - word-ikona.jpg
Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym - word-ikona.jpg
Wniosek o zameldowanie  w trybie administracyjnym - word-ikona.jpg
Zgłoszenie pobytu czasowego 
Zgłoszenie pobytu stałego 
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwa... 
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 
  

 WYBORY

Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców- word-ikona.jpg
Wniosek o udostepnienie rejestru wyborców- word-ikona.jpg
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców- word-ikona.jpg
Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców- word-ikona.jpg

 

Andrzej Kuchnio
Miasto i Gmina Torzym,
Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym, pow. sulęciński, woj. lubuskie
email: urzad@torzym.pl, http://torzym.pl
NIP: 927-14-52-983
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.