Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Apteki - Ochrona Zdrowia -  Dla mieszkańca - Miasto i Gmina Torzym.

 

Pobierz PDF

Apteki

 

UHWAŁA NR XVII/86/15 RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2016 r.

Na podstawie art. 94 ust. 2, ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) Rada Powiatu Sulęcińskiego po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów gmin z terenu Powiatu Sulęcińskiego oraz Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się godziny pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego:

 

L. p.

 

Nazwa i adres apteki

 

Telefon kontaktowy


Godziny otwarcia

Czy apteka pełni dyżury nocne i w święta

poniedziałek - piątek

sobota - niedziela

TAK

NIE

1.

Apteka „Lub-Farm” 
ul. Kościuszki 3a 
69-200 Sulęcin

95 755 92 58 603 291 546

08.00-20.00

Soboty 08.00-16.00

X

-

2.

Apteka „Konwalia” 
ul. Kościuszki 16 
69-200 Sulęcin

95 755 33 33 501 631 953

08.00-20.00

Soboty 9.00-15.00

X

-

3.

Apteka „Piokar” 
ul. Dudka 8 
69-200 Sulęcin

95 755 92 45 95 755 51 55

08.00-19.00

Soboty 8.00-14.00

X

-

4.

Apteka "Pod Platanem" 
ul. Wiejska 4-6 
69-200 Sulęcin

95 755 29 87

08.00-20.00

Soboty 8.00-14.00

X

-

5.

EURO-APTEKA 
ul. Poznańska 4,
69-200 Sulęcin

502 652 857

09.00-21.00

Soboty 9.00-21.00 Niedziele 10.00-18.00

X

-

6.

Apteka "Centrum Zdrowia" ul. Pineckiego 1 
69-200 Sulęcin

506 222 313 957180297

08.00-20.00

Soboty 8.00-16.00 Niedziele 8.00-14.00

x

-

7.

Apteka „Apteka na Podzamczu” ul. Jana Pawła II 37 69-210 Lubniewice

95 755 75 74 95 755 25 00

08.00-19.00

Soboty 8.00-17.00 Niedziele 11.00-14.00

-

X

8.

Apteka „Panaceum” 
ul. Gorzowska 7/7,
66-435 Krzeszyce

95 757 31 52 696 012 462

09.00-17.00

Soboty 10.00-14.00

-

X

9.

Apteka "Centrum Zdrowia"
ul. Skwierzyńska 22a 66-435 Krzeszyce

95 759 84 86

9.00 - 17.00

nieczynne

 

 

10.

Apteka „A jak Apteka” 
ul. Wojska Polskiego 57 66-235 Torzym

68 341 33 03

08.00-19.00

Soboty 9.00-15.00

-

X

11.

Apteka
ul. Wojska Polskiego 52
66-235 Torzym

68 341 30 69

07.30-19.00

Soboty 9.00-14.00

-

X

12.

Apteka „Iris” w Słońsku 
ul. Sikorskiego 3, 
66-436 Słońsk

95 757 22 08

08.30-18.00

Soboty 9.00-12.00

-

X

13.

Apteka „Feniks”
ul. 3-go Lutego 60,
66-436 Słońsk

95 757 9362

09:00- 19:00

Soboty 9.00-17.00

-

X

 § 2. Ustala się czas dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego:

  1. w czasie nocnym od poniedziałku do piątku w godzinach 21.00 - 8:00 dnia następnego
  2. w czasie nocnym w sobotę w godzinach 21:00 - 10:00 dnia następnego
  3. w czasie nocnym w niedzielę w godzinach 18:00 - 8:00 dnia następnego
  4. w święta całodobowo.

§ 3. Ustala się harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego obowiązujący od 3 stycznia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r., który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 4. Dopuszcza się możliwość zamiany dyżurów pomiędzy aptekami po uprzednim zawiadomieniu Starostwa Powiatowego w Sulęcinie oraz Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w ZIelonej Górze. Ponadto zobowiązuje się apteki zamieniające się do umieszczenia informacji o zamianie dyżurów w miejscu widocznym dla pacjentów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sulęcińskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Tadeusz Dąbroś

 

Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego

TERMIN

APTEKA

TERMIN

APTEKA

28.12.2015, 
03.01.2016

Centrum Zdrowia 
ul. Pineckiego 1 
69-200 Sulęcin

04.07.2016, 10.07.2016

Apteka „Lub-Farm” 
ul. Kościuszki 3a 
69-200 Sulęcin

04.01.2016,
10.01.2016

Apteka „Piokar” 
ul. Dudka 8 
69-200 Sulęcin

11.07.2016, 17.07.2016

EURO-APTEKA 
ul. Poznańska 4 
69-200 Sulęcin

11.01.2016,
17.01.2016

Apteka "Pod Platanem" 
ul. Wiejska 4-6 
69-200 Sulęcin

18.07.2016, 24.07.2016

Apteka „Konwalia” 
ul. Kościuszki 16 
69-200 Sulęcin

18.01.2016,
24.01.2016

Apteka „Lub-Farm” 
ul. Kościuszki 3a 
69-200 Sulęcin

25.07.2016, 31.07.2016

Centrum Zdrowia 
ul. Pineckiego 1 
69-200 Sulęcin

25.01.2016, 31.01.2016

EURO-APTEKA 
ul. Poznańska 4 
69-200 Sulęcin

01.08.2016, 07.08.2016

Apteka "Piokar" 
ul. Dudka 8 
69-200 Sulęcin

01.02.2016, 07.02.2016

Apteka „Konwalia” 
ul. Kościuszki 16 
69-200 Sulęcin

08.08.2016, 14.08.2016

Apteka "Pod Platanem" 
ul. Wiejska 4-6

08.02.2016, 14.02.2016

Centrum Zdrowia 
ul. Pineckiego 1 
69-200 Sulęcin

15.08.2016, 21.08.2016

Lub-Farm
ul. Kośćiuszki 3a
69-200 Sulęcin

15.02.2016, 21.02.2016

Apteka „Piokar” 
ul. Dudka 8 
69-200 Sulęcin

22.08.2016, 28.08.2016

EURO-APTEKA 
ul. Poznańska 4 
69-200 Sulęcin

22.02.2016, 28.02.2016

Apteka "Pod Platanem" 
ul. Wiejska 4-6 
69-200 Sulęcin

29.08.2015, 04.09.2016

Apteka „Konwalia” 
ul. Kościuszki 16 
69-200 Sulęcin

29.02.2016, 06.03.2016

Apteka „Lub-Farm” 
ul. Kościuszki 3a 
69-200 Sulęcin

05.09.2016, 11.09.2016

Centrum Zdrowia 
ul. Pineckiego 1 
69-200 Sulęcin

07.03.2016, 13.03.2016

EURO-APTEKA 
ul. Poznańska 4 
69-200 Sulęcin

12.09.2016, 18.09.2016

Apteka „Piokar” 
ul. Dudka 8 
69-200 Sulęcin

14.03.2016, 20.03.2016

Apteka „Konwalia” 
ul. Kościuszki 16 
69-200 Sulęcin

19.09.2016, 25.09.2016

Apteka "Pod Platanem" 
ul. Wiejska 4-6

21.03.2016,
27.03.2016

Centrum Zdrowia 
ul. Pineckiego 1 
69-200 Sulęcin

26.09.2016, 02.10.2016

LUB-FARM 
ul. Kościuszki 3a 
69-200 Sulęcin

28.03.2016, 
03.04.2016

Apteka „Piokar” 
ul. Dudka 8 
69-200 Sulęcin

03.10.2016, 09.10.2016

EURO-APTEKA 
ul. Poznańska 4 
69-200 Sulęcin

04.04.2016, 
10.04.2016

Apteka "Pod Platanem"
ul. Wiejska 4-6 
69-200 Sulęcin

10.10.2016, 16.10.2016

Apteka "Konwalia" 
ul. Kościuszki 16
69-200 Sulęcin

11.04.2016, 
17.04.2016

Apteka „Lub-Farm” 
ul. Kościuszki 
3a 69-200 Sulęcin

17.10.2016, 23.10.2016

CENTRUM ZDROWIA 
ul. Pineckiego 1 
69-200 Sulęcin

18.04.2016, 
24.04.2016

EURO-APTEKA 
ul. Poznańska 4 
69-200 Sulęcin

24.10.2016, 30.10.2016

Apteka „Piokar” 
ul. Dudka 8 
69-200 Sulęcin

25.04.2016, 
01.05.2016

Apteka „Konwalia” 
ul. Kościuszki 16 
69-200 Sulęcin

31.10.2016, 06.11.2016

Apteka "Pod Platanem" 
ul. Wiejska 4-6 
69-200 Sulęcin

02.05.2016, 
08.05.2016

Centrum Zdrowia 
ul. Pineckiego 1 
69-200 Sulęcin

07.11.2016, 13.11.2016

LUB-FARM 
ul. Kościuszki 3a 
69-200 Sulęcin

09.05.2016, 
15.05.2016

Apteka „Piokar” 
ul. Dudka 8 
69-200 Sulęcin

14.11.2016, 20.11.2016

EURO-APTEKA 
ul. Poznańska 4 
69-200 Sulęcin

16.05.2016, 
22.05.2016

Apteka "Pod Platanem" 
ul. Wiejska 4-6 
69-200 Sulęcin

21.11.2016, 27.11.2016

Apteka "Konwalia" 
ul. Kosciuszki 16 
69-200 Sulęcin

23.05.2016, 
29.05.2016

Apteka „Lub-Farm” 
ul. Kościuszki 3a 
69-200 Sulęcin

28.11.2016, 04.12.2016

CENTRUM ZDROWIA 
ul. Pineckiego 1 
69-200 Sulęcin

30.05.2016, 
05.06.2016

EURO-APTEKA 
ul. Poznańska 4 
69-200 Sulęcin

05.12.2016, 11.12.2016

Apteka "Piokar" 
ul. Dudka 8 
69-200 Sulęcin

06.06.2016, 
12.06.2016

Apteka „Konwalia” 
ul. Kościuszki 16 
69-200 Sulęcin

12.12.2016, 18.12.2016

Apteka "Pod Platanem" 
ul. Wiejska 4-6 
69-200 Sulęcin

13.06.2016, 
19.06.2016

Centrum Zdrowia 
ul. Pineckiego 1 
69-200 Sulęcin

19.12.2016, 25.12.2016

Apteka "Lub-Farm 
ul. Kościuszki 3

20.06.2016, 
26.06.2016

Apteka „Piokar” 
ul. Dudka 8 
69-200 Sulęcin

26.12.2016, 01.01.2017

EURO-APTEKA 
ul. Poznańska 4 
69-200 Sulęcin

27.06.2016, 
03.07.2016

Apteka "Pod Platanem" 
ul. Wiejska 4-6 
69-200 Sulęcin

Miasto i Gmina Torzym,
Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym, pow. sulęciński, woj. lubuskie
email: urzad@torzym.pl, http://torzym.pl
NIP: 927-14-52-983
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.