Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Zawiadomienie o XXIII posiedzeniu Rady Miejskiej -  Aktualności - Miasto i Gmina Torzym.

 

Pobierz PDF

 Aktualności

 
2017-03-09

Zawiadomienie o XXIII posiedzeniu Rady Miejskiej

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w TORZYMIU

66-235 Torzym ul Wojska Polskiego 32

 

Torzym, dnia 06 marca 2017 r.

OS.II.0002.03.2017

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, żena podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 2016r., poz. 446),
zwołuję XXIII posiedzenie Rady Miejskiej
w Torzymiu na dzień 15 marca 2017r. o godz. 15.30
w Centrum Kształceń i Spotkań Gimnazjum w Torzymiu

 

 

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dn. 15.02.2017r.

3. Zaopiniowanie sprawozdań z:

1/ działalności ZGKiM w 2016r. oraz sposobu wykorzystania dotacji

2/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego

Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016r.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków w Mieście i Gminie Torzym,

2/ uchwalenia zmiany uchwały budżetowej gminy Torzym na 2017r.,

3/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Torzym,

4/ udzielenia pomocy finansowej dla powiatu sulęcińskiego,

5/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Torzym w 2017r.,

6/ przyjęcia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej,

7/ przyjęcia protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej,

8/ określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Torzym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

9/ dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja przewodniczących komisji Rady z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.

9. Odpowiedzi na interpelacje zgłaszane na poprzednich sesjach.

10. Zakończenie.


                                                Przewodniczący Rady
                                        
  (-) Zbigniew Wołoncewicz

 

 

 

Przemysław Mielczarek
 
Miasto i Gmina Torzym,
Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym, pow. sulęciński, woj. lubuskie
email: urzad@torzym.pl, http://torzym.pl
NIP: 927-14-52-983
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.