Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Gminny Program Rewitalizacji gminy Torzym na lata 2016-2020 - Gminny Program Rewitalizacji -  Samorząd - Miasto i Gmina Torzym.

 

Pobierz PDF

Gminny Program Rewitalizacji gminy Torzym na lata 2016-2020

 

 Do pobrania:

 1. Posiedzenie zespołu ds. rewitalizacji Torzym w dniu 15 grudnia 2016r.
 2. Postanowienie o odstąpieniu od OOŚ dla LPR na lata 2016-2020
 3. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Torzym na lata 2016-2020
 4. Spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji, 10 października 2016
 5. Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Torzym na lata 2016-2010 - do konsultacji społecznych.
 6. Zarządzenie Nr 45.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Torzym dnia 27 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Torzym na lata 2016-2020.
 7. Trzecie spotkanie gminnego zespołu ds. rewitalizacji.
 8. Warsztaty rewitalizacyjne w Gądkowie Wielkim.
 9. Warsztaty rewitalizacyjne w Boczowie.
 10. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne - Szkolenie dla Zespołu ds. Rewitalizacji.
 11. Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji.
 12. Harmonogram działań partycypacyjnych w Mieście i Gminie Torzym Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Torzym do roku 2020.
 13. Zarządzenie Nr 33.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Torzym z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji.
 14. Deklaracja uczestnictwa w pracach zespołu.
 15. Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków Zespołu ds Rewitalizacji który zostanie powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy.

 

Początek strony


 Warsztaty rewitalizacyjne w Boczowie

Dnia 30 sierpnia 2016r. o godzinie 18,00 w Szkole Podstawowej w Boczowie odbyły się warsztaty rewitalizacyjne, w których wzięli udział mieszkańcy Boczowa oraz sąsiednich miejscowości. Spotkanie odbyło się w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji i miało na celu zaangażowanie mieszkańców w proces partycypacyjnego opracowywania dokumentu strategicznego.

Podczas warsztatów przedstawiono mieszkańcom koncepcje realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a następnie odbyła się warsztatowa praca w grupach, która pozwoliła na określenie:

- potrzeb społeczności lokalnej;

- deficytów obszaru;

- uszczegółowienia przedsięwzięć rewitalizacyjnych;

- konkretnych projektów, które powinny zostać zrealizowane na terenie objętym rewitalizacją.

Mieszkańcy biorący udział w warsztatach, w sposób bardzo szczegółowy wskazywali rozwiązania, które doprowadziłyby do rozwiązania problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, technicznych i przestrzennych. Wiedza oraz zaangażowanie mieszkańców pozwoliły na doprecyzowanie zadań, które umieszczone zostaną w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Torzym do roku 2020.

Warsztaty zakończyły się spacerem studyjnym, który pozwolił na precyzyjne zdiagnozowanie miejsc wskazywanych przez mieszkańców oraz ich udokumentowanie fotograficzne.

Wnioski wypracowane w ramach warsztatów zostaną wykorzystane w ramach tworzenia programu strategicznego.

Obraz na stronie 2016-08-30_warsztaty_boczow.jpeg 

Początek strony


 

Warsztaty rewitalizacyjne w Gądkowie Wielkim

Dnia 31 sierpnia 2016r. o godzinie 18,00 w Świetlicy wiejskiej w Gądkowie Wielkim odbyły się warsztaty rewitalizacyjne, w których wzięli udział mieszkańcy Gądkowa oraz sąsiednich miejscowości. Spotkanie odbyło się w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji i miało na celu zaangażowanie mieszkańców w proces partycypacyjnego opracowywania dokumentu strategicznego.

Celem warsztatów było zaprezentowanie mieszkańcom założeń rewitalizacji, a także koncepcji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Jednakże najważniejszą częścią spotkania była praca warsztatowa w grupach, która pozwoliła na poznanie potrzeb społeczności lokalnej, deficytów obszaru oraz wskazanie konkretnych projektów, które byłyby odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.

Wśród najważniejszych projektów modernizacyjnych, które wymagałyby szybkiego wdrożenia, wskazane zostały przez mieszkańców:

- Budowa chodników;

- Modernizacja dróg;

- Modernizacja świetlicy;

- Modernizacja szkoły i przedszkola;

- Modernizacja ośrodka zdrowia.

Mieszkańcy wskazali na możliwość zaangażowania dwóch organizacji pozarządowych w realizację procesu rewitalizacyjne. Wśród zadań, w które mogłyby się zaangażować organizacje, wskazano:

Zaangażowanie Stowarzyszenia Wspólne Dobre Gądków Wielki:

- przygotowanie materiałów promocyjnych;

- warsztaty i szkolenia turystyczne;

- budowa zaplecza turystycznego;

- oznakowanie i dostosowanie do użytku szlaków turystycznych;

- wsparcie dla organizatorów turystyki (np. przewodnicy).

Zaangażowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w modernizację remizy i jej wyposażenie.

Warsztaty zakończyły się spacerem studyjnym, który pozwolił na precyzyjne zdiagnozowanie miejsc wskazywanych przez mieszkańców oraz ich udokumentowanie fotograficzne.

Wnioski wypracowane w ramach warsztatów zostaną wykorzystane w ramach tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Torzym do roku 2020.

 Obraz na stronie 2016-08-31_warsztaty_rewitalizacyjne_w_gadkowie_wielkim.jpeg

Początek strony


 Trzecie spotkanie gminnego zespołu ds. rewitalizacji.

Dnia 31 sierpnia 2016 r. odbyło się trzecie spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji. Gospodarzem spotkania był zastępca burmistrza, Bogdan Szczepaniak. Moderatorem spotkania był przedstawiciel firmy opracowującej program rewitalizacji OMR Grupa Badawcza, Sławomir Kozieł.

Tematem przewodnim spotkania było ustalanie szczegółowego zakresu planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji pracowali warsztatowo nad opracowaniem szczegółowych projektów rewitalizacyjnych, ich wskaźników, źródeł finansowania i wartości finansowej. Ważnym aspektem było również określenie prognozowanych produktów i rezultatów.

Zespół ds. Rewitalizacji podjął również decyzję odnośnie sposobu monitoringu i ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, który będzie prowadzony w sposób ciągły od 2016 roku do 2020. Instytucją odpowiedzialną za ogłaszanie prac zespołu będzie Urząd Miejski w Torzymiu.

W ramach omawiania poszczególnych wniosków, członkowie zespołu wnioskowali o dodanie nowego przedsięwzięcia, które koncentruje się na rewitalizacji starówki w Torzymiu, poprzez wykonanie między innymi następujących działań:

- Przeprowadzenie modernizacji ulic Świebodzińskiej, Wąskiej, Stolarskiej, Sulęcińskiej, Warszawskiej, Walki Młodych i Placu Wolności, Spokojnej;

- Stworzenie punktu usługowego mini piekarni jako warsztatu rzemieślniczego;

- Kontynuacja  warsztatów plastyczno- rzeźbiarskich;

- Organizacja w ramach t.zw. starówki stoisk targu lokalnych produktów pamiątkarskich lokalnego rzemiosła i produktów rolnych.

Kolejnym etapem prac będzie ustalenie dokładnych ram finansowych realizowanych przedsięwzięć, a także wyznaczenie obszaru objętego rewitalizacją.

 Obraz na stronie 2016-08-31_3_spootkanie.jpg

 

Przemysław Mielczarek
Miasto i Gmina Torzym,
Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym, pow. sulęciński, woj. lubuskie
email: urzad@torzym.pl, http://torzym.pl
NIP: 927-14-52-983
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.